สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจย่านสีลม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด

สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจย่านสีลม

ย่านสีลมเป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่ของกรุงเทพ มีวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมตัวกันอยู่ แม้ปัจจุบันย่านสีลมจะกลายเป็นหนึ่งในแหล่งธุรกิจที่สำคัญของประเทศก็ยังคงมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยู่มากมาย และนี่คือสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจย่านสีลมที่เราแนะนำ

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

เป็นที่รู้จักกันดีในนามของ วัดแขกสีลม สร้างขึ้นตามหลักความเชื่อของศาสนาฮินดูลัทธิศักติโดยชาวทมิฬที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 สถาปัตยกรรมเป็นแบบวัดทางตอนใต้ของอินเดีย จุดเด่นของวัดคือศิลปะลวดลายงานแกะสลักหินอันงดงามและสีสันสดใส ภายในวัดมีชุดพวงมาลัยดอกไม้ ผลไม้ นมและขนมสำหรับถวายไว้จำหน่าย คนนิยมมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะเรื่องความรักและขอบุตร

อาสนวิหารอัสสัมชัญ

อีกหนึ่งสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจย่านสีลมในด้านศาสนา เป็นอาสนวิหารสำคัญของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในกรุงเทพ มีอายุเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ปัจจุบันยังใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญต่างๆ เอกลักษณ์ของอาสนวิหารอัสสัมชัญคือหอคอยคู่สร้างจากอิฐแดงสูงเเละโดดเด่นตัดกับอาคารสีขาวโดยรอบ นอกจากนี้ในส่วนของผนังและเพดานก็มีความงดงามด้วยจิตรกรรมฝาผนังแบบเฟรสโกและประติมากรรมปูนปั้นที่บอกเล่าเรื่องราวของคริสตศาสนา

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อตั้งโดยเอกชน ดัดแปลงมาจากบ้านพักอาศัยจริง บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของชาวบางกอกฐานะปานกลางในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมไปถึงความเป็นมาของชุมชนเขตบางรักที่มีวัฒนธรรมหลายชนชาติ ทั้งไทย จีน ฝรั่ง และแขก ผสมผสานกัน ข้าวของเครื่องใช้ที่นำมาแสดงส่วนใหญ่เป็นของที่เจ้าของบ้านใช้งานจริง

สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจย่านสีลมที่เราเลือกมานี้เปิดให้เข้าชมฟรีทั้งหมด

  • %e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%83
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close