เทศกาลสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ของคนไทยนั้นตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีก่อนที่จะประกาศวันขึ้นปีใหม่แบบสากล มีประเพณีและความเชื่อที่มีความหมายลึกซึ้งอยู่มากมาย

มีการทำบุญทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ ตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สาดน้ำ และประกวดนางสงกรานต์ ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างออกไปอีก เช่น การขนทรายเข้าวัดของภาคเหนือ การทำบุญเดือนห้าของภาคอิสาน

สงกรานต์เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในสายตาชาวโลก จึงทำให้เทศกาลสงกรานต์ของไทยติดอันดับเทศกาลที่มีสีสันที่สุด 1 ใน 5 ของเอเชีย โรงแรมโนโวเทล กรงุเทพฯ สีลม โรด อยู่ใกล้กับแหล่งเล่นน้ำที่ยอดนิยมแห่งหนึ่งของกรุงเทพ คือ ถนนสีลม ซึ่งทุกปีจะมีผู้คนหลั่งไหลมาเข้าร่วมมากมาย

  • %e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close