สภาพอากาศกรุงเทพ

สภาพอากาศกรุงเทพ

กรุงเทพฯตั้งมีอากาศร้อนชื้นเกือบตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส อากาศร้อนจัดในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน หน้าฝนเริ่มในเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม และอากาศเย็นสบายในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์

  • %e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close