พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี

แหล่งเก็บรักษาและแสดงเรือหลวงที่ใช้ในพระราชพิธีสำคัญของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาแต่โบราณ ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงเรือพระราชพิธีสำคัญ 8 ลำ รวมไปถึง เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือพระที่นั่ง และพระราชพิธี กระบวนพยุหยาตราชลมารค เป็นเรือที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก

พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีตั้งอยู่ในคลองบางกอกน้อย คุณสามารถเดินทางจากโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด โดยนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาจากท่าเรือสาทร มาลงที่ท่าเรือวังหลัง จากนั้นคุณสามารถเดินเท้าไปที่พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีได้

  • %e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%b4
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close