วัดราชนัดดารามวรวิหาร (โลหะปราสาท)

วัดราชนัดดารามวรวิหาร (โลหะปราสาท)

ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมไทยแปลกตาที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัฒนธรรม นั่นคือโลหะปราสาท เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยโลหะองค์แรกและองค์เดียวของไทย ถือเป็นองค์ที่ 3 ของโลก อีก 2 องค์อยู่ในประเทศอินเดีย และศรีลังกา องค์ปราสาทประกอบด้วยยอดโลหะ 37 ยอด เป็นสัญลักษณ์ถึงพระโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ โลหะปราสาทแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คุณสามารถเดินขึ้นไปจนถึงยอดปราสาทยอดเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และชม ทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครอันสวยงาม

วัดราชนัดดารามวรวิหารเปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน เวลา 8.30 – 18.00 น. ไม่มีค่าเข้าชม แต่คุณสามารถบริจาคเงินเพื่อทำนุบำรุงรักษาวัดได้ จากโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด คุณสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ไปถึงวัดราชนัดดารามวรวิหารได้ในเวลาประมาณ 30 นาที

  • %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%82
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close