Novotel Bangkok Silom Road - โรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ & ครอบครัว - วัดสระเกศราชวรวิหาร (ภูเขาทอง)

วัดสระเกศราชวรวิหาร (ภูเขาทอง)

ที่วัดสระเกศราชวรวิหารมีบรมบรรพตหรือภูเขาทองอันขึ้นชื่อ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่นอกเกาะรัตนโกสินทร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ตัวเจดีย์สูงประมาณ 100 เมตร สร้างทับโครงสร้างของพระปรางค์เดิม มีบันไดเวียนเป็นทางขึ้นไปถึงพระเจดีย์ 2 ทาง บนยอดภูเขาทองเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากเมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย คุณสามารถขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และชมทัศนียภาพ 360 องศาของกรุงเทพมหานครได้

 

ในช่วงเทศกาลลอยกระทงจะมีเทศกาลงานวัดภูเขาทอง เริ่มต้นตั้งแต่พิธีห่มผ้าแดงองค์พระเจดีย์บรมบรรพต รวมระยะเวลา 10 วัน บรรยากาศยังคงเคล้าไปด้วยงานวัดแบบโบราณ มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ชิงช้าสวรรค์ กิจกรรมปาลูกโป่ง ของแปลกต่างๆมานำเสนอ

 

วัดภูเขาทองหรือวัดสระเกศราชวรวิหารเปิดให้คนภายนอกเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. การเดินทางจากโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด ไม่ยาก แนะนำให้ใช้บริการรถแท็กซี่เพื่อความสะดวก คุณสามารถเดินทางไปถึงภายในเวลา 30 นาทีโดยประมาณ

  • %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b9%80
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close